Kde všade nájdu bralenky svoje využitie?

bralenka

Bralenky sú plastové fľaštičky, ktoré sú ideálne na využívanie rôznych druhov tinktúr v ľudovom liečiteľstve alebo vo viacerých vedných a iných odboroch v alopatickej medicíne. Bralenky sú umelohmotné liekovky a práve vďaka tomuto druhu materiálu sú bezpečné, lebo sa pri manipulácii nerozbijú. To sa v praxi občas stáva a vo väčšine prípadov je to veľmi nepríjemné. Bralenky radi využívame aj vo farmaceutických laboratóriách, kde sa v nich napríklad miešajú rôzne dezinfekčné roztoky. Rovnako sú bralenky využívané aj pri mobilných dezinfekciách, kde je tiež výhodou, že sa v prípade pádu nerozbijú. 

Bralenky typicky nájdeme v dvoch štandardných veľkostiach, a to 25 ml a 50 ml. Pri ich používaní však treba myslieť na to, že nemôžu byť vystavované priamemu slnečnému žiareniu a iným zdrojom tepla, inak by mohlo dôjsť k ich zničeniu už po 20 minútach takéhoto vystavenia. Bralenky sú súčasťou mnohých našich domácností, lekární, laboratórií a rôznych ďalších pracovísk a tieto umelohmotné liekovky nás sprevádzajú našimi liečivými pokrokmi už po dlhú dobu. 


Zdroj obrázkov: pixabay.com

You Might Also Like