Cestovné príkazy na cestách v Land Roveri

cestovne prikazy

V súlade s § 57 ods. 1 Zákonníka práce môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú cestu mimo obvodu obce a pravidelného pracoviska či bydliska zamestnanca. Na pracovnú cestu však bežne chodia aj živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré majú v zmysle platných a účinných právnych predpisov tiež nárok na cestovné náhrady podobne ako zamestnanci. Pri pracovných cestách je potrebné vyplniť cestovné príkazy, ktorých náležitosti ustanovuje zákon. Aj cestovné príkazy na vozidlo Land Rover tak možno vyplniť pomocou šikovného softvéru, ktorý pritom šetrí množstvo času. 

Cestovné príkazy a výpočet cestovných náhrad

cestovny prikaz

Ak používate na pracovnú cestu vozidlo, napríklad značku Land Rover, ste zo zákona povinný viesť evidenciu knihy jázd. Na trhu je v súčasnosti v ponuke aj jej elektronická podoba, ktorá umožňuje bezproblémové a rýchle spracovávanie zadaných údajov bez zbytočného papierovania. Hlavnou časťou programu kniha jázd Speedy je modul cestovné príkazy. Funkcia cestovný príkaz umožňuje užívateľom vyplnenie, editovanie a tlač cestovného príkazu so všetkými náležitosťami v zmysle zákona o cestovných náhradách a ďalších právnych predpisov. Nové sadzby sa pritom v programe aktualizujú automaticky. V prípade záujmu alebo potreby však možno program vypĺňať aj manuálne, samotná voľba je na užívateľovi. 


Mohlo by vás zaujímať: Potrebuje vaša firma ERP systém?


Na cestách s Land Rover

Niet pochýb o tom, že moderné technológie nám v mnohom uľahčujú život. Prax zároveň potvrdzuje, že dokážeme prísť aj s takými, ktoré sú v súlade s udržateľnosťou nášho životného prostredia. Jedným z pozitívnych príkladov na tomto poli sú aj automobily značky Land Rover, ktoré budú už v blízkej budúcnosti brázdiť cesty aj ako elektromobily. K ikonickému dizajnu a luxusu, na ktorý sme si už pri týchto vozidlách zvykli, sa tak pridá aj ďalší príjemný aspekt v podobe udržateľnosti. Cestovné príkazy zadávané prostredníctvom knihy jázd Speedy od KAMAR software nezaostávajú ani v tomto smere a užívateľom prinášajú aj modul plne podporujúci použitie elektromobily na pracovnej ceste. 

Množstvo bezpečných kilometrov na cestách a efektívnu administratívu pri spracovávaní cestovných príkazov vám želá KAMAR software a Land Rover!

land rover bratislava

Zdroj: pixabay.com, kamar.sk, topautopremium.sk

You Might Also Like